E A T   S c i N T I L L A   X   N O   B A R   W I N E   B A R
6th & 7th July 2023 | Bangkok, Thailand
THB3900 (tasting menu + wine pairing)
Location: No Bar Wine Bar, Bangkok, Thailand